top of page
Broadcast Video Camera

Pravidlá

1. Filmy, ktoré nie sú v anglickom jazyku musia mať anglické titulky.

2. Dátum spracovania filmu nerozhoduje. Do súťaže sa môžu zapojiť aj staršie diela, ktoré neboli doteraz prezentované na našom festivale.

3. Autor môže prihlásiť viacero filmov. Každý film musí byť prihlásený separátne.

4. Prihlásené filmy musia obsahovať názov filmu a záverečné titulky, v ktorých je zobrazené meno autorov.
 

5. Autor je zodpovedný za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa hudby použitej vo filme.

 

6. Prihlásením filmu do súťaže autor filmu vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže a použitím údajov uverejnených v prihláške pre účely festivalu. Zároveň súhlasí, že film alebo časť filmu môže byť premietaná publiku na verejnosti, v online priestore alebo televízii a že časti filmu je možné použiť na propagáciu festivalu.

 

7. Organizátor festivalu si na základe kvality vyhradzuje právo na zaradenie, resp. nezaradenie prihlásených filmov do súťaže. Zároveň si vyhradzuje právo na zmenu dátumov, miesta konania festivalu, ceny či súťažných kategórii. Vyhradzuje si právo neudeliť cenu.
 

8. Filmy sa uchádzajú o cenu GrandPrix, Audience Award, prípadne Best Slovak Film. Proti rozhodnutiu nezávislej poroty sa nemožno odvolať. O najúspešnejšom diváckom filme rozhodnú návštevníci festivalu prostredníctvom ankety.
 

9. Poplatok za prihlásenie filmu do súťaže nie je možné vrátiť.
 

10. Výsledky budú vyhlásené na záver festivalu, výhercovia budú zverejnení na internetovej stránke podujatia.
 

11. Uzávierka súťaže je 17.06.2024. Tento dátum je záväzný pre všetky prihlásené diela.

bottom of page