top of page
Search

Čo všetko dokáže prežiť silné puto? - Dielli

Raz v noci otec začul, ako sa jeho syn modlí:„ Drahý Bože, urob zo mňa takého muža, akým je môj otec. “ Neskôr v noci sa pomodlil otec: „Prosím, urob zo mňa muža, na akého myslí môj syn.“Chceli ste byť niekedy ako vaši rodičia? Alebo ste sa naopak zaprisahali, že sa nimi nikdy nestanete? Hlavný protagonista Dielli sa v budúcnosti túži stať inžinierom ako otec. Je jedným z najbližších ľudí v jeho živote. Aj po viacerých tragických rozčarovaniach k nemu stále chová obdiv. Dielli pravidelne vykonáva verejnoprospešné práce v miestnej knižnici pre spôsobenú autonehodu. Otec bojuje s alkoholizmom. Obaja sa zaviažu, že sa zmenia, no sľuby sa porušujú. To preverí nie len ich vzájomné puto, ale aj schopnosť znovu slepo dôverovať v nekonečnom kruhu sklamaní.


Kosovský režisér Dritero Mehmetaj sa venuje zväčša tvorbe krátkych filmov, v ktorých nejeden krát vkladá postavy do životne skľučujúcich situácií. Príkladom môže byť snímka „Pick the name“, zobrazujúca surovú stránku imigračnej politiky. Tento krát prináša príbeh, v ktorom dotláča vzťah otca a syna do tých najkritickejších momentov. Zamýšľa sa nad jeho krehkosťou, skúša ho, vkladá ho do rôznych bolestných, ale aj láskavých situácií. Snímka sa značne odlišuje od iných filmov s podobným námetom. Spracúva totiž tému toxického rodinného prostredia s veľkou dávkou citlivosti a ľudskosti. Vrtkavý a komplikovaný vzťah je viac o zotrvávaní ako o odlúčení. Agresívne scény vnímame menej intenzívne ako tie, kde sa ukazuje stále spojenie medzi charaktermi. Tvorcom sa darí zasiahnuť naše emocionálne úrovne veľmi tvrdo a postavy sa stávajú skutočne fascinujúcimi a srdcervúcimi ľuďmi.Alkoholizmus s jeho dôsledkami je skôr dôležitým tematickým pozadím ako nosnou myšlienkou. „Dielli“ je najmä film o ľudských zlyhaniach a opätovných šanciach. Trpkosť a dojímavosť kotví v silnom scenári a originalite vystavaných situácií. Keď syn rezignuje na neustálu snahu presvedčiť otca nepiť, chce sa rovnako oddať alkoholickému pôžitku. Otec si uvedomí, že nechce aby syn dopadol ako on. Roly sa striedajú. Prvý krát sa do úlohy ochrancu stavia otec a nie syn.


Pri vyhrotených okolnostiach sa dynamika výrazne zrýchľuje. Hybným faktorom je konflikt. Zmena prichádza, keď sa otec a syn znovu bytostne zbližujú. Sedia, fajčia, rozprávajú sa. Scény pôsobia pomalšie a nerušene, ako diváci sa nimi ľahko necháme unášať. Všetko prečo sa oplatí v živote pokračovať je obalené do jednoduchej frázy „zachyť moment“. Predstavuje drobné okamihy, ktoré nás nachvíľu vytiahnu zo začarovaného cyklu a dajú nám nádej, že veci môžu byť aj lepšie. Možno sú to jediné momenty, pre ktoré obaja žijú. Hrejivým detailom je aj meno hlavnej postavy —Dielli pochádza pôvodom z Albánska a v origináli znamená slnko.Konečné scény sú dvojitým vytriezvením z chýb. Najprv u otca, ktorý si uvedomuje dôsledky svojich konaní a neskôr u syna, ktorý sklamal sám seba. Obidvaja zlyhali, no obidvaja stále zostávajú a pokračujú.

0 comments

Comments


bottom of page